combataikido.pl
Półkolonia profilaktyczno-sportowa w Jarosławiu | Combat Aikido
Jak co roku na początku wakacji nasze stowarzyszenie przygotowało półkolonię profilaktyczną. Liczba dzieci i młodzieży, które brały udział w zajęciach przekroczyła 50 osób. Na zajęciach oprócz nauki technik aikido prowadzone były spotkania z pedagogiem, ratownikiem, który uczył zasad pierwszej pomocy.