colourspot.org
What´s new
FÄRGEN, LJUSET OCH DET MENINGSFULLA RUMMET (COLOUR, LIGHT AND THE MEANINGFUL ROOM) SYN-TES symposium där man utforskar gemensamma nämnare och skillnader i erfarenheter från Scenvärlden och inom ges…