cokhikienthuc.com.vn
Máy nắn phẳng inox
Máy nắn phẳng inox là dạng máy nắn inox cuộn thành phẳn. Máy nắn phẳng inox làm cho inox phẳn để chặc thành tấm cho công đoạn tiếp theo hay, cắt nhỏ ra bán