cokhikienthuc.com.vn
Con lăn xếp
Con lăn xếp là dạng băng tải con lăn được thu xếp gọn lại. Con lăn xếp dùng trong các nhà máy, xí nghiệp có diện tích mặt bằng hẹp, sử dụng