cokhikienthuc.com.vn
Băng tải lên lầu
Băng tải lên lầu là dạng băng tải nghiên tùy theo lâu cao hay thấp ta có gốc nâng phù hợp cho băng tải thường thì gốc 30 độ là điểm chuẩn