coceindhoven.nl
Op veel scholen nog steeds geen voorlichting over seksuele diversiteit! - COC Eindhoven en regio
Volgens veel scholieren is voorlichting over seksuele- en genderdiversiteit op hun school afwezig of vér onder de maat. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Zwartboek Slechte Voorlichting van twee COC jongerenorganisaties. Het COC wil dat aanstaande docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen. ‘Ik ben erg bezorgd overRead More