clubsumarroca.com
SUMARROCA AMB EL MEDI AMBIENT - Sumarroca
La gestió de les finques pròpies es fa de manera ecològica i sostenible, preservant al màxim la natura i el medi ambient. La combinació de la tradició amb les noves tendències és la base de la filosofia del celler.