club.galanto.com
УЕЛНЕС ГРУПА | ГАЛАНТО
Тази група в нашия клуб е разширен вариант на групи от типа “Предизвикателството да отслабнеш (Weight Loss Challenge, WLC)”, тъй като целите и резултатите са не само в посока