club.galanto.com
ПЕРСОНАЛЕН РЕЖИМ | ГАЛАНТО
Включва всичко от “АНАЛИЗ” плюс: Изготвяне на персонален хранителен режим съобразно настоящия начин на живот и препоръките за промяната му. Проследяване на резултатите