club.galanto.com
ИЗМЕРВАНЕ | ГАЛАНТО
Еднократно професионално измерване със сегментен био-импулсен импедансен анализатор Танита BC-545N и с анализатор на мазнините в организма Омрон BF-306. Измерването е