club.galanto.com
Да постим или да не постим? Това не е въпросът. | ГАЛАНТО
Постът е временен отказ от някои храни – месо, млечни продукти, и намаляване на количеството от други – риба, сладко, алкохол. Някои постят по религиозни причини, други