club.galanto.com
АНАЛИЗ | ГАЛАНТО
Включва всичко от “ИЗМЕРВАНЕ” плюс: Анализ на измерените с уредите показатели, на резултатите в сантиметри и анализ на настоящия начин на живот. Основни препоръки за