clbinternet.info
Dây sạc giữ smartphone của bạn… bay lửng lơ
Nhà phát minh John Stessel, hợp tác với cửa hàng ảo thuật Martinka ở New Jersey, Mỹ, đang phát triển một dây sạc đặc biệt khiến smartphone của bạn trông như… đang bay. Ngoài việc phục vụ như …