claratoll.se
e17 - Khalid Mohammed ⋆ Clara Färdiga Gå
Khalid Mohammed är en av grundarna till For The People (F.T.P) som jobbar för att stärka upp ungdomarna i Vivalla, ett område som inte har jättebra rykte i Örebro. Istället för att barnen ska växa upp i en orolig stadsdel skapar Khalid och hans vänner mängder av event som förenar istället för särskiljer barnen från ... Read moree17 – Khalid Mohammed