claratoll.se
Mina utbildningar ⋆ Clara Färdiga Gå
Hej! Här kommer mina utbildningar jag gjort genom åren i kronologisk följd. Skola/institution/universitet står först på varje kurs/utbildning. Samhällskunskap med inriktning Företagsekonomi. En treårig gymnasieutbildning med utbildning inom bokföring, marknadsföring, juridik och andra grunder som behövs inom företagandet. Startade även Krämigt UF och Amnell, två ”skolföretag” som jag startade under tiden på min utbildning för att testa på företaget. Otroligt värdefull kunskap. Ledarskapsutbildning för konfirmandledare i Svenska Kyrkan Växjö och Örebro Två steg i Växjö och ett steg (steg två visserligen) i Örebro. Utbildningar som syftar till att utbilda ungdomar till att bli bättre ledare i konfirmandarbetet. Genom de utbildningarna har jag fått kunskap kring arbete med ungdomar, att få dem motiverade och engagerade, samt sätt att ge dem information och kunskap. Intensive English Nio månader på EF Oxford tog mig från nivå B2.2 till nivå C2.3, vilket var från ”medel” till absoluta topp. Gjorde slut-provet utan att få ett enda fel, ett test som var sammanlagt 3 timmar långt test med läsförståelse, hörförståelse och grammatiska frågor. Kost Näring Hälsa 7.5 hp kost lästes på Linnéuniversitetet vårterminen 2015 på distans. Tränarprogrammet Nedanstående kurser är en del av min treåriga utbildning på Örebro Universitet. Lärarna har också räknat ut hur mycket tid vi har lagt på varje ämne så därför det står timmar på ämnena. Tränarprogrammet är en treårig utbildning som ger en bred kunskap inom elitverksamhet, ledarskap, träning, nutrition och hälsa. Träningslära 39 hp – 1560 timmar Vetenskaplig metod (c-nivå pågående vår 2017) 27.5 hp – 1100 timmar. Idrottsfysiologi 22.5 – 900 timmar. Idrottspsykologi 21 hp – 840 timmar. Ledarskap/pedagogik 15.5 hp – 620 timmar. Anatomi och biomekanik 7.5 hp – 300 timmar. Idrottsmedicin 7.5 hp – 300 timmar Idrottsnutrition 7.5 hp – 300 timmar. Idrottsfysiologiska mätmetoder 6 hp – 240 timmar. Entreprenörskap 5 hp – 200 timmar. Övrig idrottsvetenskap 6 hp – 240 timmar. Examensarbetet (pågående vår 2017) 15 hp – 600 timmar. Massageutbildning helg Två dagars grundutbildning i massage. Folksam Ledarcamp 2016 En helg av utbildning om ledarskap inom idrotten. Hur ska jag jobba för att vara bäst ledare i x situation. Här är mer om den utbildningen. Steg 1 instruktörsutbilning tyngdlyftning Utbildning med Sv Tyngdlyftningsförbundet höst 2016. Genus, härskartekniker och ”idrott hela livet” Kvällsutbildning genom SISU och ÖLIF där vi diskuterade ämnen som är viktiga inom idrotten. Grundläggande Militär Utbildning (GMU) I Göteborg, inriktning amfibie skyttesoldat. Tre månader (oktober 2017 – januari 2018) grundutbildning, fortsatte inte för befattningsutbildningen. Går att läsa mer om här. Actic Instruktörsutbildning steg 1 Genomfördes under februari 2018. Grundläggande utbildning för att kunna arbeta i gym-miljön på Actic.