chungcu129truongdinh.net
Những ưu điểm nổi bật về Forest in the Sky
Các thông tin gần đây tại Trung Quốc, mức độ ô nhiễm đã là báo động, tại đó mức độ khói bụi như dày đặc như sương, tin mới nhất đến chó cũng bắt buộc đeo khẩu trang. Còn người dân ai cũng mang một giải pháp là sắm bình không khí sạch để thở. …