chuabenhviemdaitrang.com
Tiêu chảy uống thuốc gì vừa tốt mà hiệu quả nhanh
Tiêu chảy uống thuốc gì đầu tiên là dung dịch bù nước và điện giải, sau đó là những thuốc giảm đau bụng và thuốc chứa các chất hấp phụ