chuabenhviemdaitrang.com
Tiêu chảy kèm sốt nhẹ là dấu hiệu của bệnh gì?
Tiêu chảy kèm sốt nhẹ là dấu hiệu của tiêu chảy cấp, do Rotavirus gây ra, cần bù nước điện giải và đưa đến bệnh viện nếu bệnh nặng lên