chuabenhviemdaitrang.com
Polyp trực tràng ở trẻ em đừng chủ quan coi thường
Polyp trực tràng ở trẻ em thường gặp ở tuổi học đường từ 4 đến 10 tuổi, tuy thể polyp ở trẻ là lành tính nhưng không vì thế mà chủ quan