chuabenhviemdaitrang.com
Polyp đại tràng có cuống và không cuống nguy hiểm không?
Polyp đại tràng có cuống và không cuống là 2 hình thái khác nhau của khối polyp, tuy khối polyp lành tính nhưng vẫn có nguy cơ ác tính