chuabenhviemdaitrang.com
Cảnh giác cao độ với viêm đại tràng sigma - Bệnh viêm đại tràng mãn tính
Đại tràng sigma là tên gọi của đoạn cuối cùng đại tràng, phần tiếp giáp với trực tràng. Bệnh viêm đại tràng sigma gặp nhiều ở người lớn tuổi