christianias-frie-natur.dk
Fugle på Christiania
OVERSIGT OVER FUGLEARTER SET PÅ CHRISTIANSHAVNS VOLD/VOLDGRAV Oplysningerne er hovedsagelig fra Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen) suppleret med enkelte oplysninger samt oplysninger om hvorvidt den pågældende art er ynglefugl. Der er ialt registreret 112 fuglearter. Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) - ynglefugl Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) - ynglefugl Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) - ynglefugl Skarv (Phalacrocorax carbo) Fiskehejre (Ardea cinerea) -