chp-avrupabirligi.org
Yeni söylem AB-Türkiye ilişkilerine ivme kazandırır mı?
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifinden uzaklaştığı bir dönemde, Ankara’nın AB’ye yönelik eylem ve söylemlerindeki yumuşama önümüzdeki süreçte Ankara’nın AB ve üye ülkelerle ilişkil…