chirubhat.com
ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅನ್ನ, ನಿಯತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಾ?
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರು. ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹತ್ಯೆಯಾದರೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿ…