chipbong.info
Video mô tả quá trình sinh nở bằng quả bóng bàn và bóng bay
Chỉ với một quả bóng bàn và quả bóng bay, một nhà giáo dục về sinh sản đã mô tả quá trình sinh nở một cách chân thực mà không hề ‘đáng sợ’. Sinh nở có lẽ là một trong những trải nghiệm khó khăn, đau đớn, đáng sợ mà cũng màu nhiệm và tuyệt…