chipbong.info
Bộ sách Games Tale – Khi cuộc sống trở thành sự huyền diệu
Ngày xửa ngày xưa, có lẽ khoảng năm giờ trước, hoặc ba phút từ bây giờ, sống ở đó có một người đàn ông. Ông và gia đình trú ngụ trong một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng rất nhỏ, trong một đất nước rất nhỏ, nhưng ông đã có ý tưởng lớn. Và…