chinto.net
Sözlük
Bütün öğrenme sürecinde İngilizceye bol bol başvuracağım anlaşılan. Şimdiden bir sözlük hazırlamak işe yarayabilir. Kendimce kategorize etmeye çalışacağım ama siz yine de nokta atışı yapmak isterse…