chinhphuctuonglai.com
[BÀI 08] KỂ CHUYỆN VƯỢT BIỂN, BỊ BẮT Ở TÙ
Hôm đó là chiều thứ Tư, Dì trên Saigon xuống thăm Mẹ; mình thấy hai chị em (Mẹ và Dì) lâu không gặp nhau nên tay bắt, mặt mừng, hai chị em ríu rít như xáo tắm, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện trên, chuyện dưới rộn ràng nghĩa là như tôm tươi, nhưng có khi...