chiangmaionlinenews.com
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ - Chiangmai Online News
เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ Read More