chestofcolors.com
Workshops open! / Warsztaty otwarte! • Chest of Colors
I decided to make my workshop open for fellow painters and modellers. Feel free to come here and join me in painting. :-) Postanowiłam udostępnić pracownię dla malarzy i modelarzy. Kto chętny może wpadać i wspólnie pędzlować. :-)