chamngoncuocsong.com
Tình yêu là chiếc đồng hồ cát, trong khi trái tim được lấp đầy thì lý trí dần mất đi.
Tình yêu là chiếc đồng hồ cát, trong khi trái tim được lấp đầy thì lý trí dần mất đi. - Khuyết danh