chamngoncuocsong.com
Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.
Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt. - Khuyết danh -