chamngoncuocsong.com
Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau
Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau. - Khuyết danh -