chamngoncuocsong.com
Những câu nói hay về mối tình đầu
Những câu nói hay về mối tình đầu, tương lai đối với tôi là một điều đến từ quá khứ. Em là tình yêu đầu của tôi và cũng sẽ là tình yêu cuối của tôi.