chamngoncuocsong.com
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó. (If you see a friend without a smile;