chamngoncuocsong.com
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. - Khuyết danh -