chamngoncuocsong.com
Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó. - Bill Gates -