chamngoncuocsong.com
Cách làm giàu từ con số 0 theo gương các tỷ phú thế giới
1. Larry Ellison - 28 tỷ USD Khi sinh Larry Ellison vào năm 1944, mẹ ông vẫn là một trẻ vị thành niên. Do đó, bà phải gửi Larry đến ở với cô bác ở Chicago