chamngoncuocsong.com
12 thói quen giữa người giàu và người nghèo
Theo cuốn “Rich Habit” của Tom Corley (best seller 2013), tác giả cho rằng có sự khác biệt trong thói quen giữa người giàu và người nghèo như sau: 80% nhữ