challengefamily.pl
Gdzie diabeł tańcuje — śladami tatrzańskich baśni
Dawniej wierzono, że halny powstaje, kiedy w górach tańczą diabły. Jego nadejście wieszczyło chorobę lub śmierć. Znana była również legenda o smokach mieszkających w górach, które wywołują wiatr. D…