cereyanlimusiki.net
ARP 2600 Synthesizer - Cereyanlı Musiki
ARP 2600 synthesizer temel fonksiyonları barındıran yarı modüler sistemdir.