cereyanlimusiki.net
ARP 2600 Synthesizer
Mademki sitemizin logosu bir ARP 2600’i temsil ediyor o zaman bizde ilk yazımızı bu klasik synthesizer’a ayıralım.