cepsmn.org
Pojmovno određenje socijalne ekonomije - CEPS
Socijalna ekonomija se tiče velikog broja preduzeća i organizacija koje u svom poslovanju i aktivnostima teže da profit podrede uvećanju društvene koristi.