centrumdruku3d.pl
Wprowadzenie do technologii MJP
Od samego początku istnienia technologii przyrostowych, największym wyzwaniem było rozwiązanie czterech istotnych problemów: łatwość obsługi urządzenia, szybkość procesu druku 3D, jakość wydrukowanego modelu oraz stopień skomplikowania prac wykończeniowych. To te rzeczy decydowały – i w dalszym ciągu decydują, o popularności danej technologii druku 3D oraz obszarów jej wykorzystania przez użytkowników. Dlatego na przestrzeni lat producenciRead More