centrumdruku3d.pl
VSHAPER One Pro w badaniach naukowych słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach TUKE i firmy ENBICORE
Technologia druku 3D stwarza bardzo duże możliwości modelowania skomplikowanych kształtów z dużą dokładnością, stając się przedmiotem badań naukowców, zainteresowanych wykorzystaniem jej potencjału m.in. w służbie zdrowia. Prace badawcze nad zastosowaniem wydruków 3D w procesach leczenia pacjentów prowadzone przez jedną z największych na Słowacji uczelni technicznych – Uniwersytet Techniczny w Koszycach (TUKE) i firmę ENBICORE, wspieraRead More