centrumdruku3d.pl
Czy druk 3D leków ma sens? Analiza zastosowań technologii przyrostowych w produkcji farmaceutyków
SmartTech, w swoim najnowszym raporcie dotyczącym biodruku 3D, przedstawia szczegółową analizę między innymi dla jego zastosowań w sektorze farmaceutycznym. Według prognoz, segment urządzeń medycznych, obejmujący druk 3D leków oraz urządzeń modyfikujących zaopatrzenie w substancje lecznicze, w 2027 roku ma osiągnąć wartość 50 milionów USD. Dla porównania, biodruk 3D w całości ma generować dochody przekraczające 1Read More