ceedcv.org
Listas definitivos de admitidos a Ciclos Formativos - CEEDCV Web
Listado de admitidos Listado de admitidos por módulos Listado provisional de No admitidos 1ª opción por módulo Listado de no admitidos en la 1ª opción.