cechynce.eu
ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE ČECHYNCE K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2018-2020
Odborné stanovisko k rozpočtu na roky 2018-2020