cechynce.eu
Aplikácia § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Usmernenie k § 12b zák. č. 504_2003 navrh_podla_§12b