cccenter.ir
نصب‌های فعال بازار مارکت از مرز ۴۰ میلیون عبور کرد | مجتمع کامپیوتر پایتخت
نصب‌های فعال بازار مارکت از مرز ۴۰ میلیون عبور کرد. آماری که نشان می‌دهد نیمی از مردم ایران از این برنامه و محصولات و خدمات ارائه‌شده در آن بهره می‌برند.