cccenter.ir
خیز مایکروسافت برای تسخیر اینترنت اشیاء
مایکروسافت با پیشبرد برنامه‌های خود در اینترنت اشیاء قصد دارد با عرضه‌ی محصولات متنوع، این بخش را به تسخیر خود درآورد.